Kata Aluan KPP Bangunan

kpp

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam muafakat Johor.
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan serta tahniah dan ucapan terima kasih kepada warga Bahagian Bangunan, JKR Johor yang telah berusaha dan memberikan bantuan bagi menghasilkan sebuah Laman Web Bahagian. Bersyukur saya ke hadrat Ilahi yang telah memberikan ruang dan masa kepada kita dalam menyediakan kemudahan sebagai alternatif kepada para pelanggan khususnya dalam mendapatkan maklumat terkini mengenai Jabatan Kerja Raya, Negeri Johor.

Selain itu, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Penyelaras Laman Web , JKR Negeri Johor yang banyak memberikan tunjuk ajar dan maklumat dalam menghasilkan sebuah jentera maklumat yang tidak ternilai ini.

Saya mewakili Bahagian Bangunan,JKR Johor akan memastikan Laman Web Bahagian Bangunan, JKR Johor sentiasa memberikan informasi terkini, mesra pengguna dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua.

Sekian, terima kasih.

Ir. ABU BAKAR BIN ABD. AZIZ
Ketua Penolong Pengarah (Bangunan)
Jabatan Kerja Raya Johor