Fungsi

Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti, Dasar-dasar baru & menyediakan warga kerja yang terlatih serta efektif.