Fungsi

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN UKUR BAHAN, JKR JOHOR IALAH :

1) MENGURUS PEROLEHAN

1.1 SEBUTHARGA
1.2 PEROLEHAN SECARA KONVENSIONAL
1.2.1 TENDER TERBUKA
1.2.2 TENDER TERHAD
1.2.3 RUNDINGAN TERUS
1.3 PEROLEHAN KERJA TENDER SECARA REKA DAN BINA
1.3.1 TENDER TERBUKA
1.3.2 TENDER TERHAD
1.3.3 RUNDINGAN TERUS
1.4 PEROLEHAN SECARA DARURAT
1.5 PEROLEHAN KERJA PEMBIAYAAN ASING
1.6 PEROLEHAN KERJA WANG PERUNTUKAN SEMENTARA
1.6.1 SECARA LANTIKAN TERUS
1.6.2 SECARA SEBUTHARGA
1.6.3 SECARA TENDER

2) MENGURUS PENTADBIRAN KONTRAK

2.1 BAYARAN PENDAHULUAN
2.2 PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK
2.3 PENYEDIAAN BAYARAN INTERIM
2.4 MENYEDIA DAN MENYEMAK ARAHAN PERUBAHAN KERJA
2.5 MENYEDIA DAN MENYEMAK PELARASAN HARGA KONTRAK
2.6 MENYEDIA DAN MENYEMAK PERAKUAN KELEWATAN DAN LANJUTAN MASA
2.7 MENYEDIA DAN MENYEMAK PERAKUAN KERJA TIDAK SIAP
2.8 PENYEDIAAN PENILAIAN TUNTUTAN
2.9 PENAMATAN PENGAMBILAN KERJA KONTRAKTOR
2.10 PENYEDIAAN PERAKUAN MUKTAMAD
2.11 PENYEDIAAN PERAKUAN MUKTAMAD KONTRAK YANG DITAMATKAN
2.12 PENYEDIAAN PERAKUAN SIAP MEMBAIKI KECACATAN DAN PELEPASAN BON PELAKSANAAN / TUNTUTAN WANG TERTENTU