Unit Senggara

Fungsi

 • Bertanggungjawab ke atas semua urusan berkaitan dengan penyelenggaraan sistem-sistem peralatan mekanikal di bangunan-bangunan kerajaan negeri dan persekutuan yang terdapat di negeri Johor serta bertanggungjawab ke atas semua urusan berkaitan dengan pemasangan sistem-sistem peralatan mekanikal di projek-projek pembangunan dan infrastruktur kerajaan negeri yang dilaksanakan di negeri Johor

Peranan

 • Melaksanakan kerja dengan mematuhi semua dasar kerajaan yang diperkenalkan dari masa ke semasa
 • Memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan kerja-kerja penyenggaraan sistem peralatan mekanikal di bangunan-bangunan kerajaan negeri dan persekutuan yang terdapat di negeri Johor
 • Memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan perkhidmatan sistem peralatan mekanikal di projek-projek pembangunan dan infrastruktur negara
 • Mengurus dan menyelia kerja-kerja pemasangan baru, penggantian atau menaiktaraf sistem peralatan mekanikal yang gagal berfungsi dengan baik atau telah uzur di bangunan-bangunan kerajaan negeri dan persekutuan di negeri Johor
 • Melaksanakan perbelanjaan ke atas semua waran dan vot peruntukkan senggaraan negeri dan persekutuan yang diterima secara berhemah
 • Memastikan penggunaan sumber tenaga kerja dalaman secara optimal
 • Merancang program senggaraan dan kos anggaran sistem peralatan mekanikal ke atas bangunan-bangunan kerajaan negeri dan persekutuan di negeri Johor untuk disenggara
 • Membuat penilaian tawaran serta pentauliahan ke atas tawaran yang telah dipanggil
 • Memantau dan mengawasi kerja-kerja senggaraan sistem peralatan mekanikal di bangunan-bangunan kerajaan negeri dan persekutuan di negeri Johor supaya sentiasa mengikut amalan kejuruteraan yang baik dan mengikut keperluan kontrak serta prosedur ISO termasuk Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JKR
 • Menyediakan perakuan sokongan bayaran kerja-kerja yang telah siap
 • Merancang, menyediakan brif projek dan kos anggaran sistem peralatan mekanikal bagi projek-projek pembangunan dan infrastruktur negeri yang akan dilaksanakan
 • Membuat penilaian tawaran serta pentauliahan ke atas tawaran yang telah dipanggil
 • Memantau dan mengawasi kerja-kerja pemasangan sistem peralatan mekanikal di projek-projek pembangunan dan infrastruktur negeri yang dijalankan supaya sentiasa mengikut keperluan kontrak serta prosedur ISO termasuk Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JKR
 • Menyediakan perakuan sokongan bayaran kerja-kerja yang telah siap kepada Pegawai Tapak (S.O)
 • Mengawasi perlaksanaan kerja-kerja serbis sistem peralatan mekanikal yang telah diserah semasa projek Dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP)