Fungsi

 • Mengurus perihal pentadbiran, kewangan, perolehan & pengurusan asset serta kontrak
 • Memberikan khidmat nasihat teknikal berkaitan mekanikal kepada pelanggan
 • Mengurus petlaksanaan projek yang berkaitan dengan sistem mekanikal
 • Mengurus bangunan rasmi, majlis & istiadat rasmi yang melibatkan sistem mekanikal
 • Mengurus Aktiviti penyenggaraan mekanikal di bangunan dan pejabat kerajaan lain
 • Mengurus operasi woksyop yang berkaitan dengan kenderaan & jentera

Perlaksanaan fungsi ini diterajui 5 unit utama :

 • Unit Korporat
 • Unit Projek
 • Unit Senggara
 • Unit Woksyop
 • Unit Bangunan & Majlis Rasmi