TAKLIMAT MyPortfolio BAGI PERSEDIAAN KEMASUKAN KE SISTEM HRMIS, JKR CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL NEGERI JOHOR

17 Januari 2023 (Ahad) – Satu sesi taklimat penyediaan Myportfolio bagi kemasukan ke sistem HRMIS telah dijalankan pada hari ini. Sesi yang dihadiri oleh kakitangan JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal Negeri Johor adalah bertujuan bagi pemurnian MyPortfolio anggota sebelum kemasukan ke dalam sistem HRMIS terutama melibatkan Deskripsi Tugas, Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak.

Sesi bengkel yang telah dijayakan oleh Puan Nur Zela binti Othman sebagai penceramah dan dibantu oleh Unit Pentadbiran CKMJ. Semoga sesi bengkel yang diadakan ini dapat memberi panduan dan tatacara sebenar kepada kakitangan dalam pengisian dokumen Myportfolio. 

Lain-lain Berita