• Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti, Dasar-dasar baru & menyediakan warga kerja yang terlatih serta efektif.

 • BILNAMA DAN JAWATANSAMBUNGANE-MEL
  1. HjH Norayah Binti Bakri
  Jurutera Awam Kanan (J48)
  940 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  2. Mazlaini Binti Mat Johari
  Penolong Jurutera Kanan (J36)
  944 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  3. Mohd Azri Bin Ahmad Sabri
  Penolong Jurutera (JA29)
  973 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  4. Azmil Shah Bin Aziz
  Penolong Jurutera (JA29)
  947 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  5. Mohd Firdaus Bin Morat
  Penolong Jurutera (JA29)
  960 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  6. Norsha Izah Binti Ahmad
  Pembantu Tadbir(P/O) N19
  945 Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
  7. Ab. Rasyid Bin Ab. Rahman
  Pembantu Operasi (N11)
  946 -
 • Assalammualaikum w.b.t dan Salam 1Malaysia.

  Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana telah memberikan ruang dan masa kepada kita dalam menyediakan kemudahan sebagai alternatif kepada para pelanggan khususnya dalam mendapatkan maklumat terkini mengenai Jabatan Kerja Raya, Negeri Johor. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga Bahagian Pengurusan Korporat, JKR Johor yang telah berusaha dan memberikan bantuan menghasilkan sebuah Laman Web Bahagian.

  Selain itu, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Penyelaras Laman Web, JKR Negeri Johor yang banyak memberikan tunjuk ajar dan maklumat dalam menghasilkan sebuah jentera maklumat yang tidak ternilai ini. Saya mewakili Bahagian Pengurusan Korporat, JKR Johor akan senantiasa memastikan Laman Web Bahagian memberikan maklumat dan perkhidmatan yang terbaik.

  Sekian, terima kasih.

  Inthiran A/L Kumaraweh
  Jurutera Awam Penguasa (Pengurusan Korporat)
  Jabatan Kerja Raya Johor

 • Bahagian Pengurusan Korporat JKR Johor terletak di Aras 5, Ibu Pejabat JKR Negeri Johor Darul Ta'zim dan diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah serta dibantu 2 orang Penolong Pengarah Kanan dan 15 orang kakitangan.

  Tujuan utama penubuhan bahagian ini adalah untuk membantu pengurusan JKR Johor kearah melaksanakan tanggungjawab sebagai bahagian yang membantu menaikkan imej korporat JKR Johor amnya serta mengkoordinasikan segala bentuk maklumat dalam merencanakan segala bentuk perlaksanaan sejajar misi dan visi Jabatan Kerja Raya Malaysia.

  OBJEKTIF CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT

  Memberi khidmat sokongan kepada Pengurusan Atasan dan orrganisasi JKR Johor dalam merancang, melaksana,memantau projek dan kemudahan awam dari segi jangka kos, jangka masa dan rupa bentuk yang dipersetujui dengan memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut:-

  i) Penyelarasan serta pemantauan pelaksanaan yang sistematik dan berkualiti dengan menggunakan sistem kerja, teknologi perhubungan serta sumber maklumat yang terkini.

  ii) Pembangunan dan Pengurusan sistem kerja serta sumber manusia yang terancang.

  iii) Belanjawan Serta kemudahan pelbagai yang cekap dan berkesan

  FUNGSI CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT

  • Merancang keperluan sumber manusia Jabatan dan struktur organisasi yang berkenaan.
  • Merancang dan melaksanakan program pembangunan personel.
  • Meningkatkan prestasi dan kompetensi anggota secara berterusan.
  • Menguruskan soal perkhidmatan bagi anggota dengan berkesan.
  • Mengurus, mengawal dan menyelaras sumber kewangan Jabatan dengan cekap dan teratur supaya selaras dengan peraturan-peraturan Kewangan.
  • Memberi khidmat sokongan kepada semua Cawangan/Bahagian berkaitan dengan segala hal urusan kewangan dan belanjawan.
  • Membangun dan mengurus selia pengurusan dan teknologi maklumat yang berkesan sebagai input kepada pihak pengurusan dalam menggubal dasar dan mengatur strategi bagi mempertingkatkan taraf kemudahan awam
  • Membudayakan penggunaan ICT dikalangan anggota JKR ke arah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan urusan rasmi jabatan
  • Mempromosikan dasar, program dan aktiviti Jabtaan secara meyeluruh ke arah pembentukan imej yang positif melalui perancangan promosi dan publisiti yang strategik dan berkesan.
  • Memberikan perkhidmatan sokongan pentadbiran yang efisyen dan cekap kepada Cawangan/Bahagian di Jabatan Kerja Raya di dalam urusan berkaitan Keurusetiaan Mesyuarat dan Jawatankuasa Utama Jabatan, Pentadbiran Pejabat dan Perkhidmatan Sokongan, Pengurusan Aset Jabatan dan Urusan Keselamatan