Objektif

Pin It

Menyediakan infrastruktur bangunan kerjaan bagi kementerian pelanggan bagi memenuhi dasar pembangunan negara dengan menumpukan kepada :

  • Menyerahkan 100% projek mengikut jadual yang dipersetujui dengan varian 10%
  • Menyiapkan 100% projek mengikut kos yang diluluskan dengan varian 10%
  • Ke arah produk yang memenuhi kepuasan pelanggan kepada tahap melebihi 70% (berdasarkan kepada borang kepuasan pelanggan)
  • Membelanjakan 100% peruntukan tahunan projek dengan varian 5%
  • Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan di mana kurang daripada 10 jenis aduan bagi setiap projek yang berkait dengan ciri-ciri berikut :

        - Kefungsian produk sebagaimana rekabentuk
        - Selamat digunakan
        - Kemudahan senggaraan
        - Mutu ketukangan (workmanship)

Cetak Emel