Pengarah Terdahulu

Pin It
  1. Nama : Ir. HAJI MOHD SAID BIN SIDIK
   Mula Berkhidmat : 29 OKTOBER 2019 - 9 JANUARI 2021

  2. Nama : Ir. HAJI MOHAMAD SALLEH BIN ABU BAKAR
   Mula Berkhidmat : 16 DISEMBER 2016 - 29 OKTOBER 2019

  3. Nama : Ir. HAJI ASRI BIN ARJAN
   Mula Berkhidmat : 24 SEPTEMBER 2014 - 14 DISEMBER 2016

  4. Nama : DATO' SERI Ir. HAJI ABU BAKAR BIN AHMAD
   Mula Berkhidmat :16 NOVEMBER 2005 - 23 SEPTEMBER 2014

  5. Nama : DATO' Ir. HAJI MOHD. NOOR BIN YAACOB
   Mula Berkhidmat :15 NOVEMBER 2000 - 16 SEPTEMBER 2005

  6. Nama : DATO' Ir. A. RASHID BIN OMAR
   Mula Berkhidmat : 20 FEBRUARI 1999  - 14 NOVEMBER  2000

  7. Nama : Ir. S. KRISNAN
   Mula Berkhidmat : 16 MAC 1997 - 13 FEBRUARI 1999

  8. Nama : DATO' Ir. MOHD. DOM BIN SENTANU
   Mula Berkhidmat : 16 MAC 1988 - 31 DISEMBER 1999

  9. Nama :TAY SOON CHUAN
   Mula Berkhidmat : 16 OGOS - 08 JANUARI  1984

  10. Nama : EDWARD CHEAH BIAN SIEW
   Mula Berkhidmat : 01 OKTOBER 1980 - 15 OGOS 1984

  11. Nama : DATO' CHEAH THEAN SUN
   Mula Berkhidmat : 27 DISEMBER 1973 - 05 SEPTEMBER 1980

  12. Nama : SHAMSURI BIN HAJI ALI
   Mula Berkhidmat : 1971 - 1973

  13. Nama : ABDUL HAMID BIN DATO' AHMAD
   Mula Berkhidmat : 1965 - 1971

  14. Nama : J. W. WRIGHT
   Mula Berkhidmat : 1959 - 1965

  15. Nama : V. P. D. STOGDALE
   Mula Berkhidmat : 1959

  16. Nama : YUSOFF BIN HAJI IBRAHIM
   Mula Berkhidmat : 1958 - 1959

  17. Nama : J.CUMMING
   Mula Berkhidmat : 1957 - 1958

  18. Nama : R. P. BRADLEY
   Mula Berkhidmat : 1954 - 1956

  19. Nama : E. R. DAVIES
   Mula Berkhidmat : 1954 - 1956

  20. Nama : O. L. STEPHENS
   Mula Berkhidmat : 1949

  21. Nama : G. MORGAN
   Mula Berkhidmat : 1947 - 1949

  22. Nama : ARIFFIN BIN HAJI ALIAS
   Mula Berkhidmat : 1943

  23. Nama : GEORGE REGINALD PERCY
   Mula Berkhidmat : 1941 - 1943

  24. Nama : FERGUS M. GRAIME MC CONECHY
   Mula Berkhidmat : 1935 - 1939

  25. Nama : HORACE FRANK WALTERS
   Mula Berkhidmat : 1935 - 1939

  26. Nama : FRED GLENDINING
   Mula Berkhidmat : 1916 - 1929

  27. Nama : HAROLD EDWARD BYRNE
   Mula Berkhidmat : 1911 - 1915

  28. Nama : DATO' YAHYA AWAL
   Mula Berkhidmat : 1889 - 1892

  29. Nama : WALTER E. GARLAND
   Mula Berkhidmat : 1989

Cetak Emel