Senarai Latihan untuk Kakitangan JKR Johor

Senarai tawaran Latihan / Kursus / Taklimat / Seminar / Konvensyen / Bengkel / Workshop / Forum yang dipaparkan di bawah adalah untuk semua Kakitangan JKR Johor mengikut kategori kursus dan kumpulan sasaran dalam bidang dan kompetensi . Tawaran latihan / kursus hanya melibatkan pengkhususan umum, pengurusan dan teknikal dari Agensi Kerajaan dan Swasta untuk semua gred yang dinyatakan:

Bidang / Kompetensi Tajuk Latihan / Kursus Sasaran
Peserta
Lokasi Kursus
(Penganjur)
Tarikh
Kursus
(Jumlah Hari)
Butiran
Lanjut / Mohon
Tarikh Tutup Mohon
Smart Skills / Jati Diri Kursus Sistem Pengurusan Stor P&P dan Sokongan
(Terbuka)
CREaTE JKR
(CREaTE JKR)
28-29 Jun 2021
(2 Hari)
 Klik disini 09 Jun 2021
Smart Skills / Jati Diri Kursus Sistem Pengurusan Aset Alih P&P dan Sokongan
(Terbuka)
CREaTE JKR
(CREaTE JKR)
17-18 Mar 2021
(2 Hari)
 Klik disini 20 Feb 2021
Kejuruteraan Awam Kursus Pengurusan Risiko - Apa Yang Anda Tahu? Jurutera & Penolong Jurutera Secara Maya
Google Meet
(JKR Johor)
23 Feb 2021
(1 Hari)
Klik disini 20 Feb 2021

Back to Top