Tawaran Iklan Sebut Harga

Pin It

SENARAI TAWARAN IKLAN SEBUT HARGA

[ KONTRAKTOR ATAU SYARIKAT BEKALAN YANG TELAH MENDAFTAR DI e-KERJA, TIDAK PERLU LAGI MENDAFTAR BAHARU ]
[ JIKA ADA PERUBAHAN ATAU PINDAAN, SILA KEMASKINI PADA RUANGAN KEMASKINI PENDAFTARAN ]

No. No. Iklan Sebut Harga Daerah / Negeri
CIDB / Pengkhususan /
Kod Bidang
Tarikh Mula Jual Dokumen Tarikh Akhir Jual Dokumen
Tarikh Tutup Sebut Harga
1 new icon gif 2 PKRJ.NO(SH)B7/2021 Johor 210101 20/10/2021 27/10/2021 01/11/2021
2 new icon gif 2 PKRJ.NO(SH)B8/2021 Johor 221502 20/10/2021 27/10/2021 01/11/2021
3 new icon gif 2 PKRJ.NO(SH)B9/2021 Johor 020201 20/10/2021 27/10/2021 01/11/2021
4 JKR/CKMNJ/Q(A)/102/2021 Johor 110301 & 060302 18/10/2021 24/10/2021 31/10/2021
5 JKR/CKMNJ/Q(A)/103/2021 Johor 110301 & 060302 18/10/2021 24/10/2021 31/10/2021
6 JKR/CKMNJ/Q(A)/104/2021 Johor 110301 & 060302 18/10/2021 24/10/2021 31/10/2021
7 JKR/CKMNJ/Q(A)/105/2021 Johor 110301 18/10/2021 24/10/2021 31/10/2021
8 JKR/CKMNJ/Q(A)/106/2021 Johor 110301 18/10/2021 24/10/2021 31/10/2021
9 JKR/CKMNJ/Q(A)/107/2021 Johor 110301 18/10/2021 24/10/2021 31/10/2021
10 JKR/CKMNJ/Q(A)/108/2021 Johor 110301 18/10/2021 24/10/2021 31/10/2021
11 PKRJ.NO(SH)NEG/27/2021 Johor G2 / B04 & B28 18/10/2021 25/10/2021 27/10/2021
12 PKRJ.NO(SH)NEG/26/2021 Johor 210101 27/09/2021 13/10/2021 18/10/2021
13 PKRJ.NO(SH)NEG/24/2021 Johor 221502 27/09/2021 13/10/2021 18/10/2021
14 PKRJ.NO(SH)NEG/23/2021 Johor 020804 @ 090201 27/09/2021 13/10/2021 18/10/2021
15 PKRJ.NO(SH)NEG/22/2021 Johor 210101 27/09/2021 13/10/2021 18/10/2021

Panduan kepada Syarikat Kontraktor, Syarikat Bekalan & Perkhidmatan & Penyebut Harga

  1. Semua Kontraktor/Syarikat yang dipelawa adalah diwajibkan untuk mendaftar dalam Sistem Laman e-Kerja JKR Johor sebagai saringan wajib sebelum dibenar membeli dokumen sebut harga. Pendaftaran ini adalah untuk memudahkan proses pembelian dan memuat turun dokumen sebut harga secara atas talian. Daftar Kontraktor Kerja dan Syarikat Bekalan & Perkhidmatan. Pendaftaran ini adalah sekali sahaja untuk semua kerja yang ditawarkan. Jika terdapat sebarang perubahan atau penambahan maklumat, sila kemaskini maklumat di Kemaskini Pendaftaran
  2. Kontraktor/Syarikat yang telah disaring akan menerima emel kelulusan saringan beserta ID Pengguna dan kata laluan untuk daftar masuk. ID Pengguna juga merupakan kelulusan saringan wajib selagi mana semua dokumen wajib masih aktif dan layak untuk memasuki tawaran. ID Pengguna perlu disimpan sebagai akses untuk membeli dokumen atau semakan. ID Pengguna bukan untuk satu-satu tawaran kerja, tetapi untuk semua kerja yang ditawarkan. Sila baca Garis Panduan e-Kerja Sebut Harga & Tender JKR Johor.

  3. Kontraktor/Syarikat hendaklah membaca terlebih dahulu setiap butiran tawaran yang terkandung dalam iklan Notis Sebut Harga sebelum mengemukakan permohonan dengan menyemak kelas, kategori dan kod bidang yang dinyatakan. Pejabat ini tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan dalam membuat permohonan.

  4. Kontraktor/Syarikat adalah perlu menurut arahan yang diperlukan oleh Pejabat yang memanggil sebut harga bagi proses pembelian, pengesahan bayaran dan sehinggalah proses memuat turun dokumen. Kontraktor/Syarikat perlu memuat turun semua dokumen yang dipaparkan atau yang menerima dari emel Jabatan. Borang Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Pejabat yang mengeluarkan iklan, tidak lewat dari tarih tutup yang dinyatakan dalam jadual di atas.

  5. Bagi pembelian Sebut Harga secara biasa, borang sebut harga boleh di dapati dari tarikh yang dinyatakan dalam jadual di atas di pejabat yang mengeluarkan iklan mengikut waktu jualan yang ditetapkan. Borang Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Pejabat yang mengeluarkan iklan, tidak lewat dari tarih tutup yang dinyatakan dalam jadual di atas.

  6. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pentadbir Sistem melalui emel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. atau Bahagian Kontrak & Ukur Bahan JKR Johor bagi status pendaftaran

Back to Top

14613/25794

Cetak Emel