• Laman Utama

Sistem Permohonan Latihan JKR Johor

Pin It

Urusetia Unit Latihan dan Kompetensi JKR Johor dibawah Pengurusan Korporat JKR Johor telah menyediakan Satu Platform Sistem Permohonan Latihan bagi memudahkan kakitangan menyemak senarai latihan dan membuat permohonan terus secara atas talian. Permohonan ini hanya untuk latihan, kursus, seminar, taklimat, bengkel, webinar anjuran Ibupejabat JKR Johor sahaja. Walaubagaimanapun, senarai latihan yang dipaparkan adalah termasuk senarai yang dikeluarkan oleh CREaTE JKR Malaysia dan agensi-agensi yang terpilih.

Platform ini juga menyediakan panduan tentang tatacara permohonan kursus dan semakan semula status permohonan. Juga akan dilampirkan laporan latihan dan statistik untuk rujukan kakitangan. (Akan diperincikan)

  1. Senarai Latihan
  2. Permohonan Kursus
  3. Semak Status Permohonan
  4. Cetak Surat Jemputan
  5. Laporan Latihan
  6. Statistik Latihan
  7. Senarai PPKL

Keterangan mengenai platform akan dikemaskini sepenuhnya oleh pihak urusetia. Sebarang pertanyaan mengenai platform ini sila hubungi Unit Pengurusan Korporat, Cawangan Perancangan Aset Bersepadu JKR Johor melalui En. Azmil Shah Bin Aziz di Talian 07-2666947 atau Aplikasi WhatsApp 017-7673763.

Bagi mana-mana Bahagian, Cawangan atau JKR Daerah yang ingin mendaftar senarai kursus dalaman boleh berbuat demikian dalam tempoh 2 minggu sebelum tarikh kursus.

Urusetia Unit Latihan dan Kompetensi JKR Johor

Cetak Emel