Sejarah JKR

Sejarah Penubuhan JKR Malaysia

Mengikut penerbitan sejarah penubuhan Kementerian dan Jabatan Persekutuan oleh Arkib Negara pada tahun 1988, Jabatan Kerja Raya Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1780 an yang berkemungkinan ada kaitan dengan penubuhan Pulau Pinang pada tahun 1786. Catatan rekod yang diperoleh adalah seperti berikut;

Keberkesanan organisiasi dan operasi jabatan ini mulai jelas selepas pembukaan Singapura.
Keberkesanan organisiasi dan operasi jabatan ini mulai jelas selepas pembukaan Singapura.
Organisasi Jabatan Kerja Raya diubahsuai selepas Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan.
Jabatan Kerja Raya diletakkan dibawah portfolio Ahli untuk Kerja Raya dan Perumahan.
Jabatan ini dibawah Kementerian Kerja Raya.
Diletakkan di bawah Kementerian Kerja Raya, Telekom dan Pos.
Diletakkan di bawah Kementerian Kerja Raya, Telekom, Tenaga dan Pos.
Jabatan ini diletakkan dibawah Kementerian Kerja Raya dan Kemudahan Awam.
Diletakkan dibawah Kementerian Kerja Raya.