Timbalan Pengarah
Kerja Raya Johor

Assalamualaikum & Salam Sejahtera

Selamat datang diucapkan kepada pengunjung Laman Portal Rasmi Jabatan Kerja Raya Johor. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas kepada Jawatankuasa Portal Web JKR Johor yang telah menyediakan laman portal ini.

Saya berharap agar semua pelayar adalah selesa apabila melayari Portal ini. Kami mengalu-alukan sebarang aduan, cadangan dan pertanyaan untuk dikemukakan kepada kami demi menambahbaik perkhidmatan yang diberikan. Maklumbalas anda sangat kami hargai.

Ir. Ts. Mohd Nasir Bin Bontat
Timbalan Pengarah Kerja Raya Johor