Pada 27 November 2023,  JKR Johor telah mengadakan Program Taklimat dan Saringan Kesihatan bagi meningkatkan kesedaran kesihatan dan kesejahteraan anggota stafnya. Program ini dijalankan di Dewan Seminar, Cawangan Kejuruteraan Mekanikal JKR Johor sebagai tempat untuk berbagai aktiviti yang direncanakan.

Tujuan Program:

 1. Peningkatan Kesedaran Kesihatan:
  • Memberikan pengetahuan mendalam kepada peserta tentang pentingnya menjaga kesihatan fizikal dan mental.
  • Menyampaikan maklumat berkaitan gaya hidup sihat dan amalan kesihatan yang berkesan.
 1. Pemeriksaan Kesihatan:
 • Menyediakan saringan kesihatan kepada semua peserta untuk mendeteksi dan mencegah penyakit awal.
 • Menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan seperti pengukuran tekanan darah, gula dalam darah, dan lain-lain.

Aktiviti Program:

 1. Sesi Taklimat Kesihatan:
  • Penceramah undangan menyampaikan taklimat mengenai gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, dan amalan kesihatan harian.
 1. Saringan Kesihatan:
 • Pelaksanaan ujian-ujian kesihatan seperti pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula dalam darah, dan penilaian BMI.

Hasil dan Harapan:

 1. Peningkatan Kesedaran:
  • Peserta diharapkan mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai kepentingan menjaga kesihatan dan kesejahteraan dirI.
 1. Pencegahan Awal Penyakit:
  • Dengan pemeriksaan kesihatan, diharapkan penyakit dapat dikesan awal, membolehkan langkah-langkah pencegahan diambil.
 1. Pembinaan Komuniti Sihat:
  • Program ini diharapkan membina semangat kesihatan dan kebersamaan di kalangan anggota staf, mencipta persekitaran kerja yang sihat dan produktif.