JADUAL SEBUT HARGA: KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENANAM DAN MENYELENGGARA HARD AND SOFT LANDSKAP BAGI MEMBINA BANGUNAN TAMBAHAN JABATAN KIMIA MALAYSIA CAWANGAN JOHOR (TAWARAN SEMULA)

Jadual Sebut Harga: Kerja-Kerja Membekal, Menanam Dan Menyelenggara Hard And Soft Landskap Bagi Membina Bangunan Tambahan Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Johor (Tawaran Semula)

JKR.SH.PERS.PPPNJ.13.2023