JADUAL SEBUT HARGA: KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PONDOK PENGAWAL BAGI CADANGAN MEMBINA KLINIK KESIHATAN (JENIS 2) TAMAN CENDANA, PASIR GUDANG, JOHOR BAHRU, JOHOR

Jadual Sebut Harga: Kerja-Kerja Membina Dan Menyiapkan Pondok Pengawal Bagi Cadangan Membina Klinik Kesihatan (Jenis 2) Taman Cendana, Pasir Gudang, Johor Bahru, Johor

JKRJ.SH.PERS.PPPNJ.17.2023