JADUAL SEBUT HARGA: PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP BERKALA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT (24) BULAN UNTUK TAHUN 2024 HINGGA 2025 DI KEM SULTAN IBRAHIM, JOHOR

Jadual Sebut Harga: Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Berkala Dan Kerja-Kerja Berkaitan Bagi Tempoh Dua Puluh Empat (24) Bulan Untuk Tahun 2024 Hingga 2025 Di Kem Sultan Ibrahim, Johor

PKRJ.SH.NEG.SA.18.2023