JADUAL SEBUT HARGA: PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PLOTTER DAN WIDE FORMAT PRINTER BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN UNTUK BAHAGIAN ARKITEK, IBU PEJABAT JKR JOHOR

Jadual Sebut Harga: Perkhidmatan Penyewaan Mesin Plotter Dan Wide Format Printer Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Untuk Bahagian Arkitek, Ibu Pejabat JKR Johor

JKRJ.SH.NEG.UPPA.21.2023