SEBUT HARGA : PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT WARNA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN UNTUK IBU PEJABAT, JKR JOHOR

SEBUT HARGA : PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT WARNA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN UNTUK IBU PEJABAT, JKR JOHOR

NOTIS SEBUT HARGA (UPPA)