PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP BERKALA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT BULAN (24) UNTUK TAHUN 2024 HINGGA 2025 DI KEM SULTAN IBRAHIM

4489 001

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN BERKALA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT BULAN (24) UNTUK TAHUN 2024 HINGGA 2025 DI KEM SULTAN IBRAHIM

4490 001

SEBUT HARGA : PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT WARNA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN UNTUK IBU PEJABAT, JKR JOHOR

SEBUT HARGA : PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN FOTOSTAT WARNA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN UNTUK IBU PEJABAT, JKR JOHOR

NOTIS SEBUT HARGA (UPPA)