JADUAL SEBUT HARGA: KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN NAIKTARAF PEJABAT PERANCANG EKONOMI NEGERI JOHOR (BPENJ), BLOK B, BANGUNAN DATO’JAAFAR MUHAMMAD, KOTA ISKANDAR

KERJA KERJA UBAHSUAI DAN NAIKTARAF PEJABAT BPENJ

JADUAL SEBUT HARGA: KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP BERKALA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT BULAN (24) UNTUK TAHUN 2023 HINGGA 2025 DI KOMPLEKS BANGUNAN SULTAN IBRAHIM, BUKIT TIMBALAN, JOHOR BAHRU

PKRJ.SH.NEG.SA.12.2023

JADUAL SEBUT HARGA: PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN BERKALA SERTA MEMBEKAL DAN KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI TEMPOH DUA PULUH EMPAT BULAN (24) UNTUK TAHUN 2023 HINGGA 2025 DI KOMPLEKS BANGUNAN SULTAN IBRAHIM, BUKIT TIMBALAN, JOHOR BAHRU

PKRJ.SH.NEG.SA.11.2023

JADUAL SEBUT HARGA: KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA BANGUNAN (SIGNAGE & LOGO) BAGI MEMBINA BANGUNAN TAMBAHAN JABATAN KIMIA MALAYSIA CAWANGAN JOHOR (TAWARAN SEMULA)

Jadual Sebut Harga: Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Papan Tanda Bangunan (Signage & Logo) Bagi Membina Bangunan Tambahan Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Johor (Tawaran Semula)

JKR.SH.PERS.PPPNJ.12.2023

JADUAL SEBUT HARGA: KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENANAM DAN MENYELENGGARA HARD AND SOFT LANDSKAP BAGI MEMBINA BANGUNAN TAMBAHAN JABATAN KIMIA MALAYSIA CAWANGAN JOHOR (TAWARAN SEMULA)

Jadual Sebut Harga: Kerja-Kerja Membekal, Menanam Dan Menyelenggara Hard And Soft Landskap Bagi Membina Bangunan Tambahan Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Johor (Tawaran Semula)

JKR.SH.PERS.PPPNJ.13.2023