Pada 21 Feb 2023, Pihak BRAS telah menjemput Atostech Fiberglass Sdn. Bhd. yang bertapak di Kuala Terengganu bagi memberikan perkongisan mengenai jenis produk dan pengalaman syarikat beliau dalam industri sistem kumbahan kepada seluruh warga kerja JKR Negeri Johor.