JADUAL TENDER: MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN MESRA ALAM DAERAH BATU PAHAT, JOHOR – PEMBINAAN JAMBATAN DI SUNGAI SULOH, BATU PAHAT, JOHOR

Jadual Tender: Menaiktaraf Sistem Saliran Mesra Alam Daerah Batu Pahat, Johor – Pembinaan Jambatan Di Sungai Suloh, Batu Pahat, Johor

JKR.PERS.J.BP.07.2023 (T)