JADUAL TENDER: MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI CADANGAN MENGGANTIKAN JAMBATAN KG. SAWAH (SEKSYEN 6.7) DI JALAN SAWAH (J113), PONTIAN, JOHOR

Jadual Tender: Menyiapkan Baki Kerja Bagi Cadangan Menggantikan Jambatan Kg. Sawah (Seksyen 6.7) Di Jalan Sawah (J113), Pontian, Johor

JKR.NEG.J.PTN.17.2023 (T)