JADUAL TENDER: MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI PROJEK MEMBINA LALUAN BARU JALAN KG RAHMAT MERENTASI ESTET SRI GADING, BATU PAHAT, JOHOR (TAWARAN SEMULA)

Jadual Tender: Menyiapkan Baki Kerja Bagi Projek Membina Laluan Baru Jalan Kg Rahmat Merentasi Estet Sri Gading, Batu Pahat, Johor (Tawaran Semula)

JKR.NEG.J.BP.11.2023 (T)