JADUAL TENDER: PEMBINAAN EMPAT (4) UNIT RUMAH KELAS F DI PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN (PPK) KOTA TINGGI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (TAWARAN SEMULA)

Jadual Tender: Pembinaan Empat (4) Unit Rumah Kelas F Di Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Kota Tinggi Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (Tawaran Semula)

JKR/PERS/J/KT/11/2023 (T)