JADUAL TENDER: PROJEK MENAIKTARAF KEMUDAHAN LATIHAN TVET DI INSTITUT PERTANIAN AYER HITAM (IPAH) AYER HITAM JOHOR – BINA BARU

Jadual Tender: Projek Menaiktaraf Kemudahan Latihan TVET Di Institut Pertanian Ayer Hitam (IPAH) Ayer Hitam Johor – Bina Baru

JKR.PERS.J.BP.06.2023 (T)