TENDER: MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI MENAIKTARAF JALAN DARIPADA 2 LORONG 2 HALA KE 4 LORONG 2 HALA DARI TAMAN KEMPAS UTAMA KE KAMPUNG MAJU JAYA (2.2KM) JOHOR

TENDER: MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI MENAIKTARAF JALAN DARIPADA 2 LORONG 2 HALA KE 4 LORONG 2 HALA DARI TAMAN KEMPAS UTAMA KE KAMPUNG MAJU JAYA (2.2KM) JOHOR

KENYATAAN TENDER 22.08.23 (RALAT)