TENDER : PEMBINAAN EMPAT(4) UNIT RUMAH KELAS F DI PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN (PPK) KOTA TINGGI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (TAWARAN SEMULA)

TENDER : PEMBINAAN EMPAT(4) UNIT RUMAH KELAS F DI PERTUBUHAN PELADANG KAWASAN (PPK) KOTA TINGGI DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (TAWARAN SEMULA)

JKR/PERS/J/KT/11/2023(T)

KENYATAAN TENDER PPK KOTA TINGGI