JADUAL TENDER: PENGURUSAN FASILITI DAN PENYENGGARAAN (FMM) DI BANGUNAN JB SENTRAL (JBS), JOHOR BAHRU, JOHOR DARUL TAKZIM

Jadual Tender: Pengurusan Fasiliti Dan Penyenggaraan (FMM) Di Bangunan JB Sentral (JBS), Johor Bahru, Johor Darul Takzim

FMM JBS