TENDER: PERKHIDMATAN SEWAAN KHEMAH DAN PERALATAN UNTUK PERSIAPAN DAN HIASAN BAGI MAJLIS -MAJLIS RASMI KERAJAAN NEGERI JOHOR BAGI ZON B (KLUANG, BATU PAHAT, MUAR, SEGAMAT, TANGKAK) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN

Tender: Perkhidmatan Sewaan Khemah Dan Peralatan Untuk Persiapan Dan Hiasan Bagi Majlis -Majlis Rasmi Kerajaan Negeri Johor Bagi Zon B (Kluang, Batu Pahat, Muar, Segamat, Tangkak) Untuk Tempoh Satu (1) Tahun

JKR.NEG.J.SA.2.2024 (T)