Menu Close

Visi, Misi & Objektif

Bagi mencapai hasrat negara di dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, jika menzahirkannya melalui visi dan misi jabatan ini iaitu;

Visi JKR

Kami akan menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam bidang pengurusan asset, pengurusan projek dan kejuruteraan untuk pembangunan infrastruktur negara berteraskan modal insan yang kreatif dan iovatif serta teknologi terkini.

Misi JKR ialah untuk menyumbang kepada pembangunan negara dengan;

 1. Membantu pelanggan kami merealisasikan maklumat dasar dan menyampaikan perkhidmatan melalui kerjasama sebagai rakan kongsi strategic.
 2. Mempiawai proses dan system kita untuk memberikan hasil perkhidmatan yang konsisten.
 3. Menyediakan perkhidmatan pengurusan aset dan projek yang efektif dan inovatif.
 4. Mengukuhkan kompetensi kejuruteraan sedia ada.
 5. Membangunkan modal insan dan kompetensi baru.
 6. Mengutamakan integrity dalam memberikan perkhidmatan.
 7. Membinan hubungan harmoni dengan masyarakat.
 8. Memelihara alam sekitar dalam penyampaian perkhidmatan.

Menyediakan infrastruktur bangunan kerjaan bagi kementerian pelanggan bagi memenuhi dasar pembangunan negara dengan menumpukan kepada :

 • Menyerahkan 100% projek mengikut jadual yang dipersetujui dengan varian 10%
 • Menyiapkan 100% projek mengikut kos yang diluluskan dengan varian 10%
 • Ke arah produk yang memenuhi kepuasan pelanggan kepada tahap melebihi 70% (berdasarkan kepada borang kepuasan pelanggan)
 • Membelanjakan 100% peruntukan tahunan projek dengan varian 5%
 • Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan di mana kurang daripada 10 jenis aduan bagi setiap projek yang berkait dengan ciri-ciri berikut :

– Kefungsian produk sebagaimana rekabentuk
– Selamat digunakan
– Kemudahan senggaraan
– Mutu ketukangan (workmanship)