SEBUT HARGA: Kerja-Kerja Pembaikan Kecil di Bangunan Unit Perolehan dan Pengurusan Aset JKR Johor

SEBUT HARGA: Kerja-Kerja Pembaikan Kecil di Bangunan Unit Perolehan dan Pengurusan Aset JKR Johor.

Notis SH Baikpulih UPPA