JADUAL TENDER: KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH, MENAIKTARAF DAN MEMBINA BANGUNAN TAMBAHAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH PESONA JOHOR (RPJ) YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA DARUL TA’ZIM

Jadual Tender: Kerja-Kerja Membaikpulih, Menaiktaraf Dan Membina Bangunan Tambahan Serta Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Rumah Pesona Johor (RPJ) Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta’zim

JKR/NEG/J/JB/15/2023 (T)