JADUAL TENDER: MENYIAPKAN BAKI KERJA BAGI MENAIKTARAF JALAN DARIPADA 2 LORONG 2 HALA KE 4 LORONG 2 HALA DARI TAMAN KEMPAS UTAMA KE KAMPUNG MAJU JAYA (2.2 KM) JOHOR

Jadual Tender: Menyiapkan Baki Kerja Bagi Menaiktaraf Jalan Daripada 2 Lorong 2 Hala Ke 4 Lorong 2 Hala Dari Taman Kempas Utama Ke Kampung Maju Jaya (2.2 KM) Johor

JKR.NEG.J.JB.13.2023 (T)