JADUAL TENDER: CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN SEDIA ADA DI SEKSYEN 49 SEHINGGA 52 JALAN KLUANG – PALOH – YONG PENG (J16) KLUANG, JOHOR

Jadual Tender: Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Jalan Sedia Ada Di Seksyen 49 Sehingga 52 Jalan Kluang – Paloh – Yong Peng (J16) Kluang, Johor

JKR.NEG.J.KLG.12.2023 (T)